Mapa stránek


Úvod


Aktuality školy


Třídy ZŠ

       třída 1.
              Úkoly a termíny
              Informace
              Český jazyk
              Matematika
              Pohádka
              Kreslení forem
              Rukodělné činnosti
              Angličtina
              Němčina
              Výtvarná výchova
              Hudební výchova
       třída 2.I
              Úkoly a termíny
              Informace
              Český jazyk
              Matematika
              Pohádka
              Kreslení forem
              Rukodělné činnosti
              Angličtina
              Němčina
              Výtvarná výchova
              Hudební výchova
       třída 2.K
              Úkoly a termíny
              Informace
              Matematika
              Vyprávění
              Kreslení forem
              Rukodělné činnosti
              Český jazyk
              Angličtina
              Němčina
              Výtvarná výchova
              Hudební výchova
       třída 3.D
              Úkoly a termíny
              Informace
              Od zrna k chlebu
              Český jazyk
              Tento týden
              Angličtina
              Bajky a legendy
              Čtení na pokračování
              Hudební výchova
              Kreslení forem
              Matematika
                     26. listopadu
              Němčina
              Rukodělné činnosti
       třída 3.K
              Úkoly a termíny
              Informace
              Ze zrna chléb
              Český jazyk
              Matematika
                     Zápisy do sešitu
                     Procvičování počtů - SOUSEDÉ
                     Procvičování násobení a dělení 2-5
                     Desky násobkových řad
                     Číselné řády I.
              Rukodělné činnosti
              Procvičování M
              Procvičování Čj
              Angličtina
              Němčina
              Flétna
       třída 4.
              Úkoly a termíny
              Informace
              Čtení na pokračování
              Matematika
              Český jazyk
              Epocha
              Krasopis
              Angličtina
              Němčina
       třída 5.
              Úkoly a termíny
              Aktuálně
              Eurytmie
              Vlastivěda
              Kreslení forem
              Čtení na pokračování
              Rukodělné činnosti
              Český jazyk
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
              Výtvarná výchova
              Hudební výchova
       třída 6.
              Úkoly a termíny
              Informace
              Český jazyk
              Matematika
              Čtení na pokračování
              Angličtina A
              Angličtina B
              Němčina
              Kreslení forem
              Rukodělné činnosti
              Výtvarná výchova
              Hudební výchova
              Dějepis
              Zeměpis
              Eurytmie
       třída 7.K
              Úkoly a termíny
              Informace
              Český jazyk
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
              Eurytmie
              Dějepis
              Zeměpis
              Přírodopis
              Fyzika
       třída 7.I
              Úkoly a termíny
              Informace
              Čtení na pokračování
              Český jazyk
              Matematika
              Epocha
              Eurytmie
              Angličtina
              Němčina
       třída 8.
              Úkoly a termíny
              Informace
              Tělocvik a pohyb
              Chemie
              Český jazyk
              Matematika
              Angličtina
              Němčina
              Výtvarná výchova
              Dějepis
              Biologie
              Fyzika
              Eurytmie
       třída 9.
              Úkoly a termíny
              Informace
              Matematika
              Angličtina
              Fyzika
              Chemie
              Hudební výchova
              Výtvarná výchova
       včelařský kroužek

včelařský kroužek

       aktuálně
nahoru